KIMVietnam


Quản lý quỹ đầu tư

HVCapital thực hiện quản lý đa dạng các sản phẩm quỹ đầu tư huy động từ nguồn trong nước và ngoài nước theo pháp luật Việt Nam, quỹ đầu tư off-shore … theo nhu cầu của nhà đầu tư với các hình thức :

– Quỹ đầu tư thành viên

– Quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng

– Quỹ đầu tư bất động sản

– Quỹ hoán đổi danh mục

KIMVietnam

25 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 393 696 63
Fax: (028) 393 696 62

© Công ty cổ phần quản lý quỹ KIM Việt Nam Điều khoản sử dụng | Liên hệ