KIMVietnam


Tư vấn đầu tư

Tùy theo loại hình tài sản và mức độ chấp nhận rủi ro của khách hàng, HVCapital cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán về chiến lược đầu tư, chiến lược phân bổ tài sản và các qui định pháp luật và thuế liên quan đến việc đầu tư và giao dịch chứng khoán.

KIMVietnam

25 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 393 696 63
Fax: (028) 393 696 62

© Công ty cổ phần quản lý quỹ KIM Việt Nam Điều khoản sử dụng | Liên hệ