KIMVietnam


Thông tin liên lạc

Công ty cổ phần quản lý quỹ KIM Việt Nam

Địa chỉ : số 25 đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐT: +84 28 3936 9663 | Fax: +84 28 3936 9662 | Email: info@hvcapital.vn


Tên bạn (bắt buộc)

Email (bắt buộc)

Tiêu đề

Nội dung

© Công ty cổ phần quản lý quỹ KIM Việt Nam Điều khoản sử dụng | Liên hệ