KIMVietnam


CBTT_Quyết định Kiểm soát đặc biệt
15/12/2020

Công ty xin công bố Quyết định số 898/QĐ-UBCK về việc đặt công ty vào tình trạng kiểm soát đặc biệt.

SSC_Decision 898_15Dec20_signed

Other News
KIMVietnam

25 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 393 696 63
Fax: (028) 393 696 62

© Công ty cổ phần quản lý quỹ KIM Việt Nam Điều khoản sử dụng | Liên hệ