KIMVietnam


CBTT_Giấy phép điều chỉnh và Điều lệ sửa đổi
24/12/2020

Công ty xin công bố Giấy phép điều chỉnh và Điều lệ sửa đổi của Công ty như sau:

License_84_24Dec20-merged

4.KIMVN_Charter_LLC_VN_02Nov20

Other News
KIMVietnam

25 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 393 696 63
Fax: (028) 393 696 62

© Công ty cổ phần quản lý quỹ KIM Việt Nam Điều khoản sử dụng | Liên hệ