KIMVietnam


CBTT_Quyết định tăng vốn điều lệ
04/11/2020

Công ty xin công bố về việc Chủ sở hữu chấp thuận tăng vốn điều lệ của Công ty.

Trân trọng,

 

2. QD cua chu so _021120_signed

Other News
KIMVietnam

25 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 393 696 63
Fax: (028) 393 696 62

© Công ty cổ phần quản lý quỹ KIM Việt Nam Điều khoản sử dụng | Liên hệ