KIMVietnam


CBTT_Thay đổi mẫu con dấu
23/10/2020

Công ty xin thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu của Công ty có giá trị sử dụng kể từ ngày 22/10/2020

GCN_017492020_Con Dau_14Oct20_signed

Other News
KIMVietnam

25 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 393 696 63
Fax: (028) 393 696 62

© Công ty cổ phần quản lý quỹ KIM Việt Nam Điều khoản sử dụng | Liên hệ