KIMVietnam


CBTT_Báo cáo tài chính Quý 3 Năm 2020
20/10/2020

Công ty xin công bố BCTC Quý 3/2020 và công văn giải trình chênh lệch LNST.

KIM VN BCTC Q3.2020_signed

Cong van giai trinh chenh lech LNST Q3.2020_signed

Other News
KIMVietnam

25 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 393 696 63
Fax: (028) 393 696 62

© Công ty cổ phần quản lý quỹ KIM Việt Nam Điều khoản sử dụng | Liên hệ