KIMVietnam


CBTT_Thay đổi mẫu con dấu công ty
24/07/2020

Công ty trân trọng thông báo về mẫu cong dấu mới của Công ty có giá trị sử dụng kể từ ngày 24/7/2020,

 

CBTT_KIM_Con dau cong ty

CBTT_KIM_Mau con dau

Other News
KIMVietnam

25 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 393 696 63
Fax: (028) 393 696 62

© Công ty cổ phần quản lý quỹ KIM Việt Nam Điều khoản sử dụng | Liên hệ