KIMVietnam


CBTT_Nghị quyết ĐHĐCĐ Bất thường lần IV
30/06/2020

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty xin trân trọng công bố nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần IV theo tài liệu đính kèm.

BBH_NQ_DHDCD_Lan4_signed

Trân trọng

Other News
KIMVietnam

25 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 393 696 63
Fax: (028) 393 696 62

© Công ty cổ phần quản lý quỹ KIM Việt Nam Điều khoản sử dụng | Liên hệ