KIMVietnam


CBTT- Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật
10/06/2020

Kính gửi UBCKNN, các cổ đông của Công ty,

HV Capital xin công bố thông tin về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Tài liệu liên quan.

HVC-GPĐC 09.06.2020_signed

Trân trọng,

Other News
KIMVietnam

25 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 393 696 63
Fax: (028) 393 696 62

© Công ty cổ phần quản lý quỹ KIM Việt Nam Điều khoản sử dụng | Liên hệ