KIMVietnam


(Tiếng Việt) Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Wednesday April 29th, 2020

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Other News
KIMVietnam

25 Nguyen Co Thach, An Loi Dong ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel : +84(28) 393 696 63
Fax: +84(28) 393 696 62

© KIM Vietnam Fund Management JSC Terms and Conditions | Contact Us